РОЛЬ МIКРО, МАКРОЕЛЕМЕНТIВ Mn, S, Cu, N В ЖИТТI РОСЛИНИ

МАРГАНЕЦЬ Mn

Потужний регулятор фотосинтезу, дихання, вуглеводного та білкового обміну.
Входить до складу багатьох ферментів.
Сприяє збільшенню вмісту хлорофілу в листях, синтезу аскорбінової кислоти.
Підсилює гідролітичні процеси.
Прискорює міграцію амінокислот і цукрів  з листя в насіння і плоди.
Регулює водний баланс, підвищує стійкість до несприятливих факторів, впливає на плодоношення.
Прискорює дозрівання.
Зменшує вилягання.
Активує відновлення нітритів і гідроксиламіну до амонійних солей і амінів. 

МІДЬ Cu 

Регулює дихання, фотосинтез, вуглеводний, білковий, водний обмін і концентрацію ростових речовин. 
Підвищує стійкість до вилягання, стимулює посухо-, морозо- і жаростійкість. 
Бере участь в побудові та стабілізації хлорофілу, антоциана, залізопорфірінів, мідьпротеїдів,  численних окисних ферментів: цитохромоксидази, поліфенол-, ді-, аміно- і аскорбіноксідази, залізовмісної пероксидази. 
Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість  до бактеріальних і грибкових захворювань. 
Має велике значення у формуванні генеративних органів, впливає на розвиток і будову клітин,  зміцнює клітинну стінку. 
Під впливом міді збільшується вміст білка в зерні,  цукру — в коренеплодах, жиру — в олійних культурах, крохмалю в картоплі, цукру та аскорбінової кислоти — в плодах та ягодах.

СІРКА S

Входить до складу амінокислот, білків, багатьох вітамінів, фітонцидів, ефірних масел. 
Бере участь в азотному і білковому обміні. 
Впливає на окислювально-відновлювальні процеси.

АЗОТ N

Основний елемент синтезу органічних сполук.
Бере участь в побудові білків і багатьох вітамінів, особливо групи В.
Регулює зростання вегетативної маси.
Визначає рівень врожайності.